Europska unija želi suradnju s Kinom na temelju jednakih tržišnih uvjeta i diversifikaciju dobavnih lanaca


White Water Boat

Europska unija je danas izrazila svoju namjeru da s Kinom uspostavi suradnju temeljenu na jednakim tržišnim uvjetima, s ciljem smanjenja rizika od ovisnosti o toj zemlji i diverzifikacije dobavnih lanaca.

Na samitu čelnika država članica EU koji je završio danas, usvojeni su zaključci koji ističu važnost trgovinskih i gospodarskih odnosa između Europske unije i Kine te potrebu za osiguravanjem jednakih tržišnih uvjeta radi postizanja uravnotežene, reciprocitetne i obostrano korisne trgovine.

“Europska unija će nastojati smanjiti kritičnu ovisnost i ranjivost, uključujući dobavne lance, te će poduzeti korake za smanjenje rizika i diversifikaciju kada je to potrebno i prikladno”, navodi se u zaključcima. Također se ističe da EU ne želi “odvojiti” od Kine ili “okrenuti prema sebi”, već želi održati suradnju i dijalog.

Njemački kancelar Olaf Scholz također je naglasio važnost smanjenja ovisnosti o Kini, istovremeno naglašavajući potrebu za nastavkom suradnje s tom zemljom.

“Moramo spriječiti stratešku ovisnost. Tvrtkama će biti potrebno nekoliko godina da diversificiraju svoje dobavne lance”, izjavio je Scholz, dodajući da je važno nastaviti s ekonomskom suradnjom u područjima kao što su klimatske politike i sigurnost hrane.

Diversifikacija dobavnih lanaca postaje sve važnija za EU kako bi smanjila svoju ovisnost o ograničenom broju dobavljača i osigurala kontinuitet opskrbe kritičnim sirovinama i drugim resursima. Suradnja s Kinom, kao jednim od ključnih igrača na globalnom tržištu, može biti važan faktor u postizanju tih ciljeva.

Europska unija će stoga nastaviti razvijati svoje politike i strategije kako bi osigurala stabilnost i sigurnost dobavnih lanaca, istovremeno promičući održivost, kružnost sirovina i ekološki prihvatljive prakse. Suradnja s Kinom će biti jedan od ključnih elemenata u tom procesu, ali uz jasno naglašavanje potrebe za jednakim tržišnim uvjetima i zaštitom vlastitih interesa.

U narednim godinama očekuje se da će se intenzivirati napori za diversifikaciju dobavnih lanaca i smanjenje ovisnosti o određenim zemljama. To će zahtijevati suradnju i koordinirane napore svih država članica EU kako bi se osigurala sigurnost opskrbe, održiva gospodarska aktivnost i postizanje dugoročne stabilnosti na tržištima sirovina.