Vijeće EU usvojilo stav o uredbi o klasifikaciji, označavanju i pakiranju kemijskih tvari.


Person Wearing White Suit Holding White Container

Vijeće je danas usvojilo svoj pregovarački stav o predloženoj uredbi o klasifikaciji, označavanju i pakiranju kemikalija, poznatoj kao CLP uredba. Ova predložena uredba ažurira postojeću zakonodavstvo EU i ima za cilj razjasniti pravila za klasifikaciju i označavanje kemijskih tvari te potrebne informacije za kemikalije prodane putem interneta.

Pozicija Vijeća usklađuje CLP uredbu s različitim oblicima poslovanja danas (poput online prodaje ili punjenja), čini oznake jasnijima i lakšima za razumijevanje (uključujući digitalno označavanje) te osigurava visoku razinu zaštite od kemijskih opasnosti.

Romina Pourmokhtari, švedska ministrica za klimu i okoliš

Želimo da pravila za klasifikaciju, označavanje i pakiranje kemikalija budu prilagođena digitalnoj i zelenoj tranziciji, omogućavajući potrošačima, tvrtkama i radnicima da kupuju i koriste kemijske proizvode na siguran, informiraniji i održiviji način. Današnja odluka je važan korak u tom smjeru i važna prekretnica u provedbi EU strategije za kemikalije.
Romina Pourmokhtari, švedska ministrica za klimu i okoliš

Jasnije informacije o kemijskim opasnostima

Popularizacija novih komercijalnih trendova (poput online kupovine ili ponovne uporabe spremnika za kupovinu u većim količinama), zajedno s pojavom novih opasnosti povezanih s kemijskim proizvodima (uključujući prisutnost endokrinih disruptora ili dug vijek trajanja određenih tvari), zahtijevala je ažuriranje postojeće regulative iz 2008. godine. Prijedlog revidirane uredbe uključuje veću zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša. Uvodi sljedeće mjere:

 • bolje postupke za sve aktere u pružanju informacija o opasnostima vezanim uz kemikalije koje se stavljaju na tržište EU-a
 • komunikaciju o kemijskim opasnostima, uključujući online komunikaciju, putem jednostavnijih i razjašnjenih zahtjeva za označavanje i oglašavanje (npr. minimalna veličina fonta za oznake kemikalija i korištenje preklopnih oznaka)
 • nove ovlasti za Komisiju (uz države članice i industriju) kako bi ubrzala postupak identifikacije opasnih tvari i iznijela potrebne prijedloge
  klasifikacija
 • posebna pravila za nadopunjive kemijske proizvode na nadopunjivim stanicama

Pregovarački stav Vijeća

Pregovarački mandat Vijeća dijeli ciljeve uredbe, ali je uveo nekoliko izmjena radi poboljšanja jasnoće i pravne sigurnosti prijedloga, posebno:

 • prilagođava odredbe o obliku i dizajnu oznaka kako bi se riješili problemi s čitljivošću, uzimajući u obzir moguće opterećenje za industriju
 • pojašnjava koncept i pravila za digitalno označavanje
 • budući da prodaja nadopuna predstavlja način smanjenja otpada od pakiranja i napredak prema kružnom gospodarstvu,
 • pregovarački mandat Vijeća usklađuje promicanje nadopunjavanja sa smanjenjem povezanih rizika
 • što se tiče novih načina poslovanja, poput online prodaje, pregovarački stav Vijeća dalje razjašnjava prijedlog Komisije u pogledu pitanja poput označavanja i informacija koje treba pružiti za kemijske proizvode prodane na daljinu (uključujući online prodaju)
 • što se tiče odredbi o klasifikaciji kemijskih tvari s više sastojaka (MOCS), pregovarački stav Vijeća traži od Komisije da pripremi izvješće četiri godine nakon stupanja na snagu CLP uredbe. To izvješće može biti popraćeno novim zakonodavnim prijedlogom za te tvari
 • mijenja odredbe koje se odnose na nove kategorije opasnosti kako bi se izbjegla dupliciranost s trenutnim procjenama koje se provode u sklopu različitih zakonodavstava

Pozadina

Revizija CLP-a, zajedno s planiranom revizijom REACH uredbe, važan je element Strategije za održivost kemikalija, koji je ključni temelj Europskog zelenog sporazuma.

Sljedeći koraci

Dogovoreni pregovarački mandat formalizira pregovarački stav Vijeća i pruža predsjedništvu Vijeća mandat za pregovore s Europskim parlamentom, koji se očekuje da će započeti od listopada 2023. godine, nakon što Parlament usvoji svoj stav.